Xüsusi bölmə

Bu bölmə vasitəsilə aşağıdakıları edə bilərsiniz:

* Əvvəlcədən əldə etdiyiniz iş nömrənizi daxil edərək yeni imtahana başlaya;

* İştirak etdiyiniz hər hansı bir imtahanın nəticəsinə iş nömrənizi daxil etməklə yenidən baxa;

* Hər hansı bir səbəbdən yarım qalmış imtahanınızı iş nömrənizi daxil edərək (əgər vaxtınız bitməyibsə) davam edə bilərsiniz.