Tag

Beyin gimnastikası

Məntiq – Beyin gimnastikası

Damla nəşriyyatı tərəfindən hazırlanan vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təstiq edilmiş proqram əsasında tərtib edilmiş dərsliklərə uyğundur.

Məntiq – Beyin gimnastikası kitabında aşağıdakı başlıqlarda məntiq testləri sizlərə təqdim edilmişdir.

  • Şifrəli əməllər;
  • Şəkillər;
  • Cədvəllər;
  • Ardıcıllıq;
  • Qruplaşdırma;
  • Rəqəm şəkil əlaqəsi;
  • Şifrələr;
  • SINAQ İMTAHANLARI.

KİTAB HAQQINDA TƏSƏVVÜR YARATMAQ ÜÇÜN BƏZİ SƏHİFƏLƏRİ SİZLƏRƏ TƏQDİM EDİRİK!

Showing all 5 results